Tore Eikeland

Tore Eikeland ble født på Osterøy i 1990. Han var en politisk engasjert ung mann, med en strålende framtid foran seg, som forkjemper for positiv forandring i det norske samfunnet. Han var en lidenskapelig taler og aktivist, og engasjerte seg i saker knyttet til utvikling og rettferdighet både hjemme og i utlandet. Allerede som 16-åring hadde han vært med på å grunnlegge Europeisk Arbeiderungdom og skilte seg ut som en klar lederfigur i den unge generasjonen i Arbeiderpartiet. I 2009, mens han studerte sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, ble han valgt som leder for AUF i Hordaland, i tillegg til å bli valgt inn i Hordaland fylkesting. I 2011, få timer etter han hadde deltatt i en debatt om nord-sør relasjoner med tidligere statsminister Stoltenberg, ble han brutalt drept i terrorangrepet på Utøya. I Jens Stoltenberg sin minnetale ble Tore løftet fram som en av Norges mest lovende unge politiske talenter. I løpet av sitt korte liv hadde han en påvirkning på nasjonal og internasjonal politikk langt utover det hans unge alder skulle tilsi. Tore, og hans engasjement for demokrati og utvikling i den tredje verden, fortjener å bli husket. Vi håper å gi hans ideer en stemme, og å sette ut i livet den visjonen han etterlot seg.

Les mer om Tore Eikeland

TORES VISJON

Drapet på Tore Eikeland på Utøya 2011 var et stort tap for det politiske Norge, og for framtiden. Han var vidt anerkjent som en lovende stemme for demokratisk utvikling, og en av Norges mest begavede unge politikere. Tore mente at enhver form for økonomisk forbedring må begynne med et utdanningssystem som gir unge mennesker evnene og redskapene til å forandre og utfordre fastlåste politiske standpunkter. Å gi unge mennesker en ordentlig innføring i demokratiske konsepter og ideer vil skape et fellesskap karakterisert av rettferdig og gjennomtenkt politisk engasjement, og holdninger som kritisk vurderer hvilke politiske valg som er rett. Tore er husket i hele Norge, men vi ønsker å sette hans visjon og ideer ut i livet slik at de vil leve videre i hans minne.

TORE Eikelands Legat

Tore Eikelands Legat og Tore-samfunnene har blitt etablert i hans minne og legger hans prinsipper til grunn i alle sine prosjekter. Tore mente at praktisk hjelp gjennom å bidra med materielle ressurser bare hjelper på kort sikt – det behandler symptomene heller enn problemene bak manglende samfunnsutvikling. Han mente at manglende kunnskap og bevisstgjøring var den viktigste utfordringen å overkomme for å skape langsiktig forandring. Det er derfor nødvendig å gi unge mennesker forståelse for demokratiske prinsipper og ideer, som videre vil hjelpe deres lokalsamfunn gjennom å skape en mer konstruktiv, liberal samfunnsånd. Vi ønsker, gjennom utdanning og aktiviteter som krever samarbeid, å forbedre selvtillit, og gjennom debatt, som utvikler kunnskap og kommunikasjonsferdigheter, å være med å skape det demokratiske miljøet Tore så for seg. Vi tror, som Tore gjorde, at dette vil føre til langsiktige økonomisk utvikling i disse lokalsamfunnene.

“Tore Eikeland var en av våre aller mest talentfulle ungdomspolitikere. Jeg husker at han fikk hele landsmøtet i Arbeiderpartiet til å juble da han holdt et engasjert innlegg mot EUs postdirektiv, og vant. Nå er han død. Borte for alltid. Det er ikke til å begripe.”

Statsminister Jens Stoltenberg – Minnetale for ofrene for 22. juli angrepene.