LANDSBYEN Akokoa Village

Akokoa, en landsby i den østlige delen av Ghana, er vårt første Tore-samfunn. Bøndene her må forholde seg til ustabile priser på avlinger, uforutsigbart vær og dårlig infrastruktur. Utdanningsfasilitetene har historisk sett vært begrensede og mange barn har slitt med å gå på skolen på grunn av lange avstander mellom skolene i området.

LOKALØKONOMI

Vårt første bistandsprosjekt i Akokoa var å finansiere nye, bærekraftige vannkilder, gjennom et felles borehull og en vanntank på skolen. Beboerne i landsbyen har nå enkel tilgang til vann og kan dermed bruke mer tid på landbruk. Det første landbruksprosjektet var en økologisk kyllinggård som gir kvinner i lokalsamfunnet en mulighet til å opparbeide seg ferdigheter og kunnskap som de kan bruke for å utvide inntektsgrunnlaget sitt. Stiftelsen har også finansiert opplæringstiltak, lån og tilskudd rettet mot næringsutvikling.

EN LIBERAL UTDANNING

Det neste steget er å bidra til å forbedre kunnskapsnivået i landsbyen, og å gjøre beboerne mer bevisst på hva som kjennetegner et rettferdige politisk system. Vi er i gang med å videreutdanne lærere innen liberale pedagogiske metoder, og har etablert en åpen debattforening for å starte prosessen mot aktiv politisk deltakelse. Vi håper at debattsamfunnet vil bli integrert i lokalsamfunnet og utvikle seg til å bli et samlingspunkt for diskusjon og debatt. Skolene våre vil fungere som mini-modeller for et framtidig demokratisk lokalsamfunn, hvor fem barn i alderen 13-15 år vil bli valgt til en ledergruppe av sine skolekamerater. Pedagogiske aktiviteter og samarbeid vil ikke være begrenset til klasserommets fire vegger, men vil fremme demokratisk samfunnsånd i Akokoa generelt.

LOKALSAMFUNNET

Fritidsklubber i sport og musikk har blitt etablert for å fremme elevenes selvtillit og selvfølelse. Elevenes politiske bevissthet og kommunikasjonsevner blir utviklet gjennom debattering. Barna lærer hvordan de skal behandle informasjon, utvikle argumenter og uttrykke seg effektivt.

 

Livet i landsbyen Akokoa

 

Lavender hill

Cape Town, Sør-Afrika