LANDSBYEN Lavender Hill

Lavender Hill i Cape Town er vårt andre Tore-samfunn, et lokalsamfunn med omtrent 12,000 innbyggere, plassert i Cape-flatene i Sør-Afrika. Dette området har tradisjonelt hatt stort frafall i ungdomsskolen og har slitt med å forbedre livskvaliteten til innbyggerne. Infrastrukturen er dårlig, og få hjem har fungerende avløp, elektrisitet og tilfredsstillende sanitærfasiliteter.

LOKALØKONOMI

I likhet med i Akokoa har vi etablert sterke relasjoner med innbyggerne gjennom, i samarbeid med Projects Abroad å bygge et samfunnshus, med blant annet en barnehage, et suppekjøkken og et midlertidig krisesenter for kvinner og barn som er offer for vold i hjemmet. Prosjektet vårt har også laget et inngjerdet område i skolegården hvor barn har et trygt sted å leke.

EN LIBERAL UTDANNING

Med utgangspunkt i Tores ideer vil vi i tillegg legge til rette for en alternativ vei mot utvikling, et alternativ som fokuserer på intellektuell stimulering og oppfordrer til politisk diskusjon. Vi vil begynne med å etablere en ledergruppe, hvilket vil gi elevene en aktiv stemme i avgjørelser som angår dem. Vi kommer til å ansette en mentor som kan hjelpe elevene, arrangere møter og sørge for at de får den støtten de trenger. I likhet med i Akokoa kommer debatt-trening til å være en sentral del av undervisningsopplegget: dette vil gi elevene både selvtilliten og ferdighetene de trenger for å argumentere sin sak og hevde sine meninger, og å identifisere de sterke og svake argumentene til opposisjonen.

LOKALSAMFUNNET

Vi ser for oss at vårt program vil ha ringvirkninger utenfor klasserommet og vil ende med at studentene har ukentlige møter hvor de får brukt debattegenskapene sine til å diskutere lokalsamfunnets utfordringer. Dette vil både hjelpe elevene med å utvikle egenskapene sine, og det vil hjelpe lokalsamfunnet med å utvikle nye ideer og forslag til forbedringer. For å fremme denne intellektuelle atmosfæren kommer vi til å sponse elever fra Lavender Hill så de kan studere humaniora og samfunnsvitenskap på videregående skole eller universitetsnivå.

 

Livet i landsbyen Akokoa

 

Akokoa Village

Akuapem Hills, Ghana