+47 95083572

Vår strategi

Tores Eikelands Legats overordnede mål er å bidra til å skape demokratisk engasjerte lokalsamfunn, Tore-samfunn, ledet av borgere som stiller spørsmål og setter krav til det politiske systemet.

Vår bakgrunn

Tore mente at enhver form for økonomisk forandring og forbedring i samfunnet må begynne med å gi barna en liberal utdannelse som gjør dem i stand til å forandre og utfordre fastlåste politiske synspunkter. Han mente at det å lære den unge generasjonen demokratiske prinsipper fra tidlig av ville skape et miljø som oppfordrer til rettferdige og gjennomtenkte politiske beslutninger, og en generell tendens til å sette spørsmål ved hva som er til det beste for fellesskapet.

Tore kommer alltid til å bli husket i Norge, men vi ønsker å sette hans flotte visjon ut i livet i verden. Vi har identifisert flere lokalsamfunn hvor Tores ideer er møtt med entusiasme og optimisme. I disse Tore-samfunnene vil det å gi barn i alle aldre en liberal utdanning gjøre en viktig forskjell på lang sikt.

Vårt mål

Med forankring i Tores ideer planlegger vi å skape en mer demokratisk og politisk atmosfære i våre lokalsamfunn, hovedsakelig gjennom utdanning. Vi håper på å forandre måten unge mennesker tenker på, og på sikt å forandre retningen deres lokalsamfunn utvikler seg i, til det bedre. Vi ønsker å gi dem selvtillit nok til å fremme sine synspunkter, først innad i skolesamfunnet, og deretter videre utad i lokalsamfunnet. På kort sikt planlegger vi å få en slutt på den autokratiske undervisnings-stilen i disse lokalsamfunnene. På lengre sikt ser vi for oss at denne liberale utdanningen vil bidra til sosial, politisk og økonomisk utvikling.

Vår fremgangsmåte

Hvordan planlegger vi å fremme politisk engasjement gjennom en liberal utdanning? Vi tror at vi må begynne med å gi barna kunnskap om begreper som står sentralt i et rettferdig sosialt og politisk system, og at debatt, som oppfordrer til nysgjerrighet og utveksling av ulike meninger, er nøkkelen til dette. Vi planlegger derfor å starte debatt-foreninger i skoler, og gjøre dem til modeller for det videre lokalsamfunnet. Vi kommer også til å videreutdanne barneskolelærere slik at de kan undervise elevene sine i demokratiske ideer, og introdusere begreper som for eksempel frie institusjoner og ytringsfrihet gjennom deres undervisning. I Tore-samfunnene – slik Tore bestemt hadde troen på – vil debatt-foreninger og skoler være kjernen for videre politisk engasjement.

Vi har naturligvis forståelse for at selvtilliten som kreves for en åpen og aktiv debatt ikke vil manifestere seg over natten. Vi planlegger derfor og å parallelt fokusere på aktiviteter som krever samarbeid, som for eksempel sport og musikk. Gjennom disse aktivitetene får barn muligheten til å identifisere og utvikle sine egne stemmer og personlighetstrekk, og å respektere de som er annerledes enn dem selv. Med nyvunnen selvtillit fra disse uformelle aktivitetene vil studentene lære å vurdere en sak fra flere perspektiver, og å utforske større etiske problemstillinger. I tillegg til dette vil vi hjelpe våre utvalgte lokalsamfunn økonomisk, for eksempel gjennom å utvikle kommersiell gårdsdrift og forbedre tilgangen til rent vann. Klasserom vil bli bygget eller forbedret, bøker og bord vil medfølge og ekstra lærere vil bli finansiert og få nødvendig videreutdanning. Sist, men ikke minst, vil vi tilby stipend så elever får muligheten til å studere politikk og samfunnsvitenskap på universitetsnivå.

Resultater

Landbruk

Undervisning

Sport

Stipendordning

Støtt oss

Arbeidet vi gjør ville ikke vært mulig uten støtte. 

100 % av alle donasjonene vi mottar går direkte til våre prosjekter. Alle administrative utgifter er sjenerøst dekket av Projects Abroad. Du kan donere via VIPPS. Vårt Vipps-nummer er:13221. Du kan også donere direkte til vår bankkonto. Bankinformasjon finner du nedenfor :

7